Sadzobník

1. Registračné poplatky

a) Členský príspevok hráča jesenná časť - 20 €

b) Členský príspevok hráča jarná časť - 10 €

c) Registrácia hráča a pridanie na súpisku menej ako 24 hodín a menej pred začiatkom stretnutia - 5 €.

d) Registrácia hráča a pridanie na súpisku priamo pred výkopom stretnutia - 10 €


2. Karty

a) Žltá karta: Pokuta 4€ pre tím. Potrebná úhrada do začiatku nasledujúceho kola, inak tím nemôže nastúpiť v zápase a zápas bude kontumovaný v prospech súpera.

b) Po udelení:

3 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 5 € + stop 1 stretnutie

6 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 10 € + stop 2 stretnutie

9 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 15 € + stop 3 stretnutie

12 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 20 € + stop 4 stretnutie

c) Červená karta: Potrestanému hráčovi prináleží finančná pokuta 10 € a STOP na jeden zápas. Pri závažnejších prípadoch je možný vyšší finančný trest a neúčasť v zápasoch. Pri obzvlášť závažnom porušení pravidiel je možné udeliť aj vyšší zápasový a finančný trest

Potrebná úhrada do začiatku nasledujúceho kola, inak tím nemôže nastúpiť v zápase a zápas bude kontumovaný v prospech súpera.

d) Ak hráč bezprostredne obdrží červenú kartu, uhrádza sumu 10 €. Ak hráč obdrží červenú kartu, ktorej predchádzala žltá karta, uhrádza čiastku 14 €.

3. Preloženie zápasu

a) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná minimálne 48 hodín pred začiatkom stretnutia v rámci daného kola, resp. nasledujúceho - Poplatok 20 €.

b) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná minimálne 48 hodín pred začiatkom stretnutia v rámci týždňa - poplatok 30 €.

c) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná menej ako 48 hodín pred začiatkom stretnutia - Poplatok 30 €.

4. Nenastúpenie na zápas

a) Prvé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 20 €

b) Prvé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 30 €

c) Druhé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 40 €

d) Druhé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 60 €

e) Tretie nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 50 €

f) Tretie nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 100 Eur

3x nenastúpenie na zápas: Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.


5. Iné poplatky 

a) Neoprávnený štart hráča sa trestá finančnou pokutou 15 € a kontumáciou tímu 0:5 + 15 € za každý ďalší zápas, v ktorom hráč štartoval neoprávnene.

b) Poplatok za výzvu k platbe po splatnosti (napr. za nenastúpenie na zápas, za neuhradenie žltej karty a ďalšie) - 5 eur.

c) Poplatok za zmenu názvu mužstva počas sezóny - 10 €.