Čo je to malý futbal ?

Malý futbal je kolektívny, loptový a amatérsky šport. Je jeden z najpopulárnejších športov na svete. Malý futbal sa od toho veľkého líši veľkosťou ihriska, poč-tom hráčov, dĺžkou zápasu, či pravidlami. Malý futbal sa hrá po celom svete v rôznych átoch. Môžete sa stretnúť s verziami 5+1, 6+1, 7+1 a dokonca aj 8+1. Prvá číslica symbolizuje počet hráčov v poli a druhá brankára. Po Anglicky "minifootball", sa hrá prevažne na umelej tráve. Tomuto športu sa venujú milióny amatérskych hráčov po celom svete. Malý futbal je populárny hlavne kvôli svojej prístupnosti a flexibilite. Je vhodný pre rôzne vekové a výkonnostné skupiny.

História malého futbalu vo svete

Malý futbal má svoje korene v spontanných uličných hrách, ktoré sa hrávali v polovici 20. storočia v mno-hých častiach sveta. Oficiálne poznatky malého futbalu sa ako športu s jasnými pravidlami objavili hlavne v Brazílii okolo roku 1950. V roku 1958 sa vo Švédsku konali Majstrovstvá Sveta. Tréner Rakúskej reprezentácie Josef Argauer sa zúčastnil tréningu Brazílčanov v hale. Na tréningu boli hráči ako Pele, Ziko, Didi, či Garrincha. Tréning Brazílčanov v hale bol spúšťacím motorom malého futbalu v Európe. So všeobecným rastom popularity futbalu sa začali vytvárať rôzne variatny hry. V 20. storočí došlo k rozvoju aj halového futsalu.

História malého futbalu u nás

S výstavbou sídlisk v 50. rokoch minulého storočia sa začali objavovať malé hracie plochy, ktoré boli vybudované pre obyvateľov sídlisk. Prvopočiatky organizovaného malého futbalu na Slovensku sia-hajú do čias 70. a 80 rokov. V tom čase vznikali organizované súťaže malého futbalu - mestské ligy, v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne, či v Lučenci. Určitú dobu bol malý futbal organizovaný zväzom socialistickej mládeže. Po revolúcii vznikla myšlienka hrať malý futbal na jar a jeseň. V letných mesiacoch bola prestávka a v zime sa hralo v hale. Väčšina hál však neumožňovala hrať s piatimi hráčmi v poli a tak bolo potrebné jedného hráča ubrať. Vznikol tak systém 4+1, čo viedlo k postupnému prechodu na fut-salové pravidlá a zmenu lopty za menšiu.

Oblastné ligy sa tak v zime zmenili v úvodzovkách na futsalové oblastné ligy. Futsal sa však postupne stal viac samostatný. Na počiatku 90. rokov vznikla Únia malého futbalu. Práve táto organizácia začala zastrešovať mnoho mestských líg malého futbalu. Avšak v roku 2003 došlo k zlúčeniu Slovenského zväzu salového futbalu a Únie malého futbalu. Vzniklo združenie Futsal Slovakia, ktoré sa začlenilo do štruktúr Slovenského futbalového zväzu. V roku 2006, konkrétne 11. júla bola založená organizácia s názvom Slovenský zväz malého futbalu (SZMF). O vznik zväzu sa postaral pán menom Jozef Václav, ktorý bol aj prvým prezidentom organizácie. Zakladateľ a prvý prezident SZMF nás opustil v roku 2021 vo veku 55. rokov. Česť jeho pamiatke.