Propozície

Organizátor súťaži

Občianske združenie Malý futbal Košice (ďalej len "MFK) je hlavným a jediným organizátorom a riadiacim subjektom všetkých súťaži konaných o.z. MFK. 

Hracie dny a časy

  • Liga 5+1 začína 6.9.2023 a končí v polovici Novembra
  • Hracím dňom je Streda
  • Hracie časy sú 18:15, 19:15 a 20:15

Miesto zápasov

Zápasy ligy 5+1 sa hrajú na UT Janingová, MČ Košice - KVP.

Zápasy ligy 4+1 sa hrajú na Galaktickej ulici v Športovom areáli Galaktik, MČ Košice - Nad Jazerom.

Oprávnenie na štart v súťažiach

  • Všetci hráči, ktorí nastupujú na zápasy v súťažiach, musia byť riadne zaregistrovaní v informačnom systéme malého futbalu (ďalej "IS MF"). Hráč musí byť na súpiske tímu v čase začiatku zápasu.
  • Hráč musí byť evidovaný v IS MF pred tým, ako nastúpi na svoje prvé stretnutie v súťažnom ročníku.

Systém súťaží

Liga 5+1

12 tímov je prerozdelených do dvoch skupín po 6. 

Základná časť

Tímy odohrajú v základnej časti 5 zápasov systémom každý s každým v rámci svojej skupiny. Prvé tri tímy z oboch skupín postupujú do novej tabuľky "FINAL 6". Tímy na 4., 5. a 6. mieste vytvoria tabuľku "O umiestnenie."

Nadstavbová časť

V tabuľke "O umiestnenie" odohrá každý s každým jeden zápas. Spolu 5 zápasov na tím.

V tabuľke "FINAL 6" rovnako odohra každý s každým jeden zápas. Prvé štyri tímy postupujú do semifinále. 1. hrá so 4. a 2. hrá s 3.

Do finále postupujú víťazi semifinálových zápasov. Porazení hrajú o tretie miesto. 

Zápasy o 3. miesto, finále aj semifinále sa hrajú na jeden zápas.

(body zo skupín základných častí sa neprenášajú)