|
Redakcia

Dôležité informácie pre hráčov a fanúšikov pred začiatkom sezóny - JAR 2024

KOŠ

Nová sezóna Košickej novej ligy štartuje po preložení prvého kola z 3.4. o týždeň neskôr 10.4.2024. Je to z dôvodu jarnej regenerácie hracej plochy. V priebehu týždňa sme zverejnili rozdelenie tímov 1. a 2. ligy. Na našom webe v časti zápasy nájdete taktiež program prvého hracieho týždňa a všetky termíny a časy úvodných zápasov. Prinášame vám súhrn najdôležitejších informácii pred začiatkom jarnej sezóny.

1. SÚPISKY A INFORMAČNÝ SYSTÉM

Na zápas môže nastúpiť len hráč, ktorý je riadne registrovaný v systéme ISMF a je na súpiske tímu pre danú sezónu. Každý tím môže mať na súpiske maximálne 25 hráčov. V prípade, ak hráč nemá zaznamenaný žiaden štart v zápase, je možno tohto hráča zo súpisky vymazať a nahradiť ho novým. Hráča, ktorý už má zapísaný štart v zápase nie je možné odstrániť zo súpisky. Stále však musí byť splnená podmienka, že tímová súpiska nepresiahne limit 25 hráčov. Systém viac hráčov na súpisku totiž nepustí. Manažér môže svoju súpisku meniť do konca 5. hracieho týždňa.

Termín, dokedy bude táto možnosť manažérom sprístupnená, je nedeľa 5.5.2024 do 18:15. Po tomto čase bude akákoľvek manipulácia so súpiskou systémovo zablokovaná. Preto odporúčame všetkým manažérom nahodiť na súpisku aj hráčov, ktorí by mohli aj teoreticky nastúpiť do zápasov po 5. hracom týždni, aby ste mali istotu dostatku hráčov. 

Upozorňujeme všetkých manažérov, aby si dali záležať na riadnom vypísaní Zápisu o stretnutí a do zápasu zapísali len tých hráčov, ktorí reálne do zápasu naskočia. 


2. ROZPIS ZÁPASOV A HARMONOGRAM

Tímy sú rozdelené do 2 líg podľa výkonnosti. Prosíme, aby si všetky tímy pozreli na akom ihrisku sa odohrávajú ich zápasy. (ihrisko 1, 2 alebo 3).

1. liga - 10 tímov

2. liga - 8 tímov

ROZPIS ZÁPASOV 1. LIGA


ROZPIS ZÁPASOV 2. LIGA


HARMONOGRAM JARNEJ ČASTI3. PROPOZÍCIE

Propozície pre sezónu Jar/2024 všetkých skupín sú už doplnené na webe, tak aby ste pred spustením sezóny vedeli, akým formátom prebehne vaša liga. Taktiež v propozíciách sa dočítate všetky potrebné informácie ohľadom postupov a zostupov zo skupiny. Propozície nájdete v hornom menu v časti "Dôležité".


4. REGISTRÁCIA HRÁČA NA SÚPISKU

Do zápasu môže nastúpiť len hráč, ktorý je riadne zapísaný na súpiske tímu a je viditeľný aj na súpiske tímu na webe. Ako postupovať pri tvorení súpisky nájdete TU. Hráč, ktorý nie je registrovaný na súpiske tímu nesmie do zápasu nastúpiť.

V prípade ak Vám systém vyhadzuje, že email hráča je už zabraný, to znamená, že hráč už bol v systéme registrovaný. V tomto prípade treba vytvoriť žiadosť na prestup (ak hráč bude hrať len vo Vašom tíme) alebo žiadosť o striedavý štart (hráč chce hrať vo viacerých tímoch naraz).

Ak hráča nenájdete ani v rámci žiadosti o striedavý štart alebo prestup, tak nás prosím kontaktujte emailom, kde nám napíšte meno a email hráča a my ho v systéme vyhľadáme a pridáme na súpisku, pretože hráč už pravdepodobne je registrovaný v systéme ale bol registrovaný v inej súťaži malého futbalu, respektíve na inom turnaji.


5. PRAVIDLÁ

Pravidlá nájdete na tomto odkaze. Prosíme všetkých hráčov, aby si pravidlá prečítali. Hráč pridaním na súpisku tímu v IS MF berie na vedomie pochopenie a dodržiavanie pravidiel.


6. NOVÉ PRAVIDLÁ

S novou sezónu prichádzajú aj nové pravidlá. Niektoré vychádzajú zo skúsenosti z jesennej časti, iné zas z pravidiel malého futbalu.

Pravidlo 8 - TECHNICKÁ ZÓNA

Na vyznačenom ihrisku sú k dispozícii miesta pre lavičky náhradníkov, ktoré sa nazývajú technická zóna. Osoby v technickej zóne musia byť označené. Iba jedna osoba je oprávnená stáť a dávať svojim hráčom pokyny. 

Ostatné osoby sú povinné sedieť, avšak v prípade ak sa na lavičke nenachádza dostatok miesta, hráči môžu stáť vedľa lavičky náhradníkov, tak aby bolo zrejmé, že iba jedna osoba dáva svojim hráčom pokyny. 

Hráči môžu stáť poblíž lavičky aj v tom prípade, ak nemajú záujem sedieť ale stále musí byť zachované pravidlo, aby bolo zrejmé, že iba jedna osoba dáva svojim hráčom pokyny.

Tréner a ostatné osoby sa musia zdržiavať v technickej zóne okrem výnimočných okolností, keď napríklad masér a lekár vstupujú s povolením rozhodcu na hraciu plochu, aby zhodnotili zranenie hráča.

Tréner a ostatné osoby zdržiavajúce sa v technickej zóne sa musia správať zodpovedajúcim spôsobom.


Pravidlo 9 - HRÁČSKA ZÓNA

Medzi vyznačenými vnútornými čiarami ihrísk vzniká hráčska zóna.

Do hráčskej zóny môžu vstupovať iba vystrojení hráči Košickej novej ligy (registrovaní v informačnom systéme malého futbalu) a maximálne dvaja členovia realizačného tímu, ktorí sú vedení ako členovia realizačného tímu Košickou novou ligou.

Ak sa v hráčskej zóne, na príslušnej strane lavičky náhradníkov budú zdržiavať iné osoby, ktoré:

a) nie sú na súpiske tímu

b) nie sú členmi realizačného tímu

c) sú členmi tímu ale nemajú predpísanú výstroj (dres, kraťasy, kopačky FG/AG/TURF),

rozhodca v prerušenej hre hlasne nariadi klubovému manažérovi respektíve kapitánovi previnilému tímu, aby upozornil dané osoby na to, že do 60 sekúnd musia opustiť hráčsku zónu. Hra medzitým môže pokračovať.

Avšak, keď ani po 60 sekúndach nedôjde k náprave a opusteniu hráčskej zóne inými osobami, rozhodca kontumačne ukončí stretnutie v prospech druhého tímu.

Ak sa v hráčskej zóne na obidvoch stranách tímov budú zdržiavať iné osoby aj po upozornení rozhodcu smerom ku klubovému manažérovi (kapitánovi), rozhodca stretnutie ukončí a anuluje výsledok zápasu. Obidvom tímom nebude pripočítaný žiaden bod.Pravidlo 17.18 - 5 SEKÚND PRI ŠTANDARDNÝCH SITUÁCIACH

Rozhodca odpočítava päť sekúnd a viditeľne to ukáže v nasledujúcich situáciach:

Autové vhadzovanie

Ak je hráč pripravený na vhadzovanie alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca autové vhadzovanie druhému tímu.

Rohový kop

Ak je hráč pripravený zahrať rohový kop alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca kop od bránky pre súpera.

Kop od bránky

Ak je brankár/hráč pripravený na kop od bránky alebo zjavne odďaľuje plynulé pokračovanie v hre, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca nepriamy voľný kop súperovi. Nepriamy voľný kop bude zahraný z najbližšieho bodu na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie.


Pravidlo 17.19 - 5 SEKÚND PRI HRE BRANKÁRA S LOPTOU NA VLASTNEJ POLOVICI

Rozhodca odpočítava päť sekúnd a viditeľne to ukáže v nasledujúcich situáciách:

Hra brankára s loptou na vlastnej polovici

Ak má brankár jasne loptu pod kontrolou (v rukách alebo pri hre s nohou) na vlastnej polovici, tak rozhodca začne odpočítavanie 5 sekúnd. V prípade prekročenia 5-sekundového limitu udelí rozhodca nepriamy voľný kop súperovi. Ak sa v čase prekročenia limitu nachádza brankár v pokutovom území, tak nepriamy voľný kop bude zahraný z najbližšieho bodu na čiare, ktorá vyznačuje pokutové územie.

Brankárovi sa časový limit ruší v prípade, ak loptu posunie v hre na ďalšieho hráča, odkopne, alebo prejde za polovicu ihriska. Počet nahrávok brankára so spoluhráčmi je pritom neobmedzený.

Ak brankár v hre s loptou je na polovici súpera a vráti sa s loptou späť na vlastnú polovicu, tak rozhodca opäť začne odpočítavanie 5 sekúnd.


Pravidlo 17.20 - ŽLTÁ KARTA -> VYLÚČENIE NA 2 MINÚTYPravidlo 19 - ODKOPNUTÁ LOPTA

V prípade zakopnutia lopty,náhradníci tímu, ktorého hráči sa ako poslední dotkli lopty, povinní dobehnúť po loptu a doniesť ju naspäť. Ak tím, ktorý odkopol loptu nemá náhradníkov, je povinný po loptu dobehnúť súper. Ak ani jeden tím nemá náhradníkov, tím, ktorý sa posledný dotkol lopty, môže požiadať osoby v diváckej zóne. V prípade straty lopty, bude tímu udelená pokuta podľa aktuálneho sadzobníka.


7. ZNÍŽENIE POPLATKU ZA ŽLTÚ KARTU

Vzhľadom na zavedenie vylúčenia za žltú kartu, sme pristúpili k zníženiu finačnej pokuty za ŽK z 5 € na symbolické 3 €. Keďže sme v minulej sezóne zaznamenali zvýšené emócie u hráčov, zápasy boli viac napäté, došlo k mnohým faulom v zápase, tak sme sa rozhodli pre preventívny krok, ktorý má mať aj výchovný charakter, aby si hráči uvedomili, že za žltú kartu nielenže zaplatia finančnú pokutu ale budú mať aj výchovný trest v podobe vylúčenia na 2 minúty. Pokuty za žlté karty budú pre každý tím generované po každých 4 týždňoch. 


8. ODLOŽENIE ZÁPASU

Každý tím bude mať počas základnej časti (1. liga do 5. kola vrátane) nárok odložiť zápas najviac 1-krát. Zápasy v dohrávkovom týždni a nadstavbovej časti nie je možné odložiť! Možný je len 1 odložený zápas, ktorý musí byť odsúhlasený súperom, a to minimálne 72 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu. Odloženie bude spoplatnené podľa aktuálne platného sadzobníka. Organizátori odporúčajú využiť túto možnosť naozaj len v najnevyhnutnejších prípadoch (choroba, zranenia, ...) Náhradný termín bude stanovený s týždennou lehotou dopredu. Všetky odložené stretnutia sa odohrajú v jednom alebo dvoch dňoch. Termín náhradného zápasu, ktorý stanoví vedenie súťaže, už nebude možné meniť a organizátori nezaručujú, že sa stretnutie odohrá v rovnaký pracovný deň, v ktorom sa daná liga hrá.


9. PLATBA FAKTÚR

Pri úhrade poplatkov a prehreškov prichádza k zmene. Poplatky sa budú generovať priamo cez IS MF na konto a email klubového manažéra. 

Žlté karty sa budú generovať v zbernej faktúre po 4. kole, následne po 8. kole a posledná tretia faktúra pôjde po ukončení ligy.

Červené karty, kontumácie, nenastúpenia na zápas a iné závažné tresty budú generované priamo po hracom dni.

Splatnosť je nastavená na 6 dní. V prípade, ak nebude pokuta tímu alebo hráča z daného tímu uhradená, tak tímu, ktorý nemá splnený svoj záväzok BUDE ZÁPAS KONTUMOVANÝ V JEHO NEPROSPECH!


10. STRIEDAVÉ ŠTARTY

Prosíme všetkých manažérov, aby si pozreli presné znenie pravidiel o počte hráčov na striedavý štart. Každý tím môže mať na súpiske 3 hráčov na striedavý štart, no do zápasu môžu nastúpiť maximálne 2 hráči na striedavý štart. Prosíme všetkých manažérov, aby toto pravidlo dodržiavali, aby sme predišli zbytočným komplikáciám a dodatočným kontumáciám.


11. PARKOVANIE JANIGOVÁ

Tímy, ktoré cestujú na zápasy autom môžu parkovať vo vyznačených zónach na mapke zeleným obdĺžnikom. Odporúčame neparkovať vo vyznačenej zóne červeným obdĺžnikom. Parkovaním v červenej zóne riskujete obdržanie pokuty od mestských policajtov. Je to zóna, ktorá má byť prejazdná pre chodcov a obyvateľov MČ KVP.


Všetkým tímom a hráčom odporúčame využiť to, aby naplnili každé aute čo najväčším počtom osôb. Jeden tím môže prísť na zápas 10 autami, ale aj 4 - 5 autami, a to je už rozdiel.

12. DOCHVÍĽNOSŤ NA ZÁPASY

Je dôležité, aby všetky tímy prichádzali na ihrisko včas, s cieľom predísť zbytočným zdržaniam medzi jednotlivými zápasmi. Tolerované oneskorenie je maximálne 5 minút od určeného začiatku hry podľa rozpisu. Rozhodcamožnosť toto oneskorenie výnimočne predĺžiť o ďalších 5 minút, ak to situácia vyžaduje, avšak nesmie tým byť narušený harmonogram nasledujúcich zápasov. V prípade, že čakacia doba prekročí stanovený limit, daný tím bude penalizovaný a zápas bude hodnotený ako prehra 5:0 v neprospech neprítomného tímu.


13. KNL RESPECT & FAIR PLAY

Košická nová liga je amatérska liga a motto našej kampane je "KNL Rešpekt & Fair Play". Cieľom kampane je podporiť zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Založená je na rešpekte k súperom, rozhodcom a fanúšikom. Násilie, urážky, vyvolávanie konfliktov, rasizmus či xenofóbia v našej spoločnosti nemôžu mať v dnešnej dobe miesto.

Vyzývame všetky tímy, aby preukázali rešpekt a dodržiavali zásady spravodlivej hry, tolerantnosti nielen k súperom, ale aj ku všetkým zúčastneným v Košickej novej ligy. Agresívne a vulgárne správanie na ihrisku je u nás výslovne zakázané. V prípade nevhodného správania budú hráči a tímy sankcionované v rámci disciplinárneho konania.submenu

Tabuľka

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
# Tím Z Skóre Body
1. TRN Turkon 1 9:2 3
2. RIS R prospects 1 10:4 3
3. VAK Vakatanka 1 5:1 3
4. HBŽ HBŽK 1 6:4 3
5. BEA BEATHLETE FC 1 3:2 3
6. FEY Feyenoord 1 2:3 0
7. ASG ASGuard Bodva 1 4:6 0
8. VSL VSL 1 1:5 0
9. HOF Hofex 1 4:10 0
10. PRM Promet Trans 1 2:9 0

štatistiky

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
1. TRN Miroslav Seman 6 Gólov
2. RIS Peter Blaško 4 Gólov
3. HBŽ Dominik Sitar 3 Gólov
4. RIS Jakub Špišák 3 Gólov
5. ASG Richard Behún 3 Gólov
6. TRN František Pavúk 3 Gólov
7. HBŽ Peter Salagovic 2 Gólov