|
Redakcia

Informácie k prestupom a striedavým štartom - JAR 2024

KOŠ

S príchodom novej jarnej časti ligy malého futbalu 5+1 majú možnosť hráči prestúpiť do existujúcich alebo novovzniknutých tímov. V článku sa spolu pozrieme na to, ako jednotlivé prestupy fungujú v praxi.

Prestupy 

1. Prestúpiť z jedného tímu do druhého sa môže uskutočniť v dobe od ukončenia jesennej časti ligy po začiatok jarnej časti. Začiatok jarnej časti je naplánovaný na 3.4.2024.

2. Pri prestupe hráča zadáva klubový manažér žiadajúceho tímu žiadosť o prestup v IS MF (Informačný systém malého futbalu), kde je potrebný najprv súhlas hráča. Hráč sa musí prihlásiť do svojho profilu v IS MF, prepnúť rolu na hráča daného tímu v KNL a dať súhlas na prestup. KOMPLETNÝ NÁVOD AKO VYKONAŤ PRESTUP TU

3. Po schválení prestupu hráčom, je potrebné uhradiť poplatok za prestup na účet o.z. Malý futbal Košice. Prestup je spoplatnený sumou 20 €. 

4. Po pripísaní poplatku na účet sa prestup schváli administrátorom IS MF. Platným dňom prestupu sa rozumie zadanie zo strany žiadateľa v IS MF.

Striedavé štarty

1. Striedavý štart sa rozumie pravidlo, ktoré umožňuje hráčovi pohyb z tímu A do tímu X, pričom po schválení žiadosti o striedavý štart bude hráč figurovať v oboch súpiskách tímov.

2. Striedavý štart nie je možné vykonať medzi tímami, ktoré sa nachádzajú v rovnakej lige a skupine.

3. Tím môže využiť maximálne 2 hráčov na striedavý štart v zápase, 3 celkovo za sezónu.

4. Na to, aby tím mohol zrealizovať striedavý štart a získať hráča z iného tímu, musí mať minimálne svojich 10 kmeňových hráčov.

5. Striedavé štarty je možné realizovať do 1.4.2024.

6. Striedavý štart je spoplatnený sumou 15 €.


Potrebné podmienky, ktoré je nutné splniť na to, aby bol transfer uskutočniteľný

1. Vytvorenie žiadosti a potvrdenie hráčom

2. Uhradenie poplatku za prestup/striedavý štart resp. pripísanie na účet o.z. Malý futbal Košice

3. Pri prestupe hráča do iného tímu musí zostať na súpiske kmeňového mužstva minimálne 10 hráčov, inak prestup nebude schválený, resp. pri striedavom štarte musí mať tím minimálne svojich 10 kmeňových hráčovPlatobné údaje

Názov účtu: Malý futbal Košice

IBAN: SK92 1100 0000 0029 4213 5821

Suma: 20 € prestup | 15 € striedavý štart

Poznámka: Celé meno hráča, ktorý prestupuje + názov tímu, do ktorého smeruje (Ján Hraško, Deportivo)
submenu

Tabuľka

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
# Tím Z Skóre Body
1. TRN Turkon 1 9:2 3
2. RIS R prospects 1 10:4 3
3. VAK Vakatanka 1 5:1 3
4. HBŽ HBŽK 1 6:4 3
5. BEA BEATHLETE FC 1 3:2 3
6. FEY Feyenoord 1 2:3 0
7. ASG ASGuard Bodva 1 4:6 0
8. VSL VSL 1 1:5 0
9. HOF Hofex 1 4:10 0
10. PRM Promet Trans 1 2:9 0

štatistiky

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
1. TRN Miroslav Seman 6 Gólov
2. RIS Peter Blaško 4 Gólov
3. RIS Jakub Špišák 3 Gólov
4. ASG Richard Behún 3 Gólov
5. TRN František Pavúk 3 Gólov
6. HBŽ Dominik Sitar 3 Gólov
7. HBŽ Peter Salagovic 2 Gólov