|
Redakcia

Informácie k prestupom a striedavým štartom - JAR 2024

KOŠ

S príchodom novej jarnej časti ligy malého futbalu 5+1 majú možnosť hráči prestúpiť do existujúcich alebo novovzniknutých tímov. V článku sa spolu pozrieme na to, ako jednotlivé prestupy fungujú v praxi.

Prestupy 

1. Prestúpiť z jedného tímu do druhého sa môže uskutočniť v dobe od ukončenia jesennej časti ligy po začiatok jarnej časti. Začiatok jarnej časti je naplánovaný na 27.3.2024.

2. Pri prestupe hráča zadáva klubový manažér žiadajúceho tímu žiadosť o prestup v IS MF (Informačný systém malého futbalu), kde je potrebný najprv súhlas hráča. Hráč sa musí prihlásiť do svojho profilu v IS MF, prepnúť rolu na hráča daného tímu v KNL a dať súhlas na prestup. KOMPLETNÝ NÁVOD AKO VYKONAŤ PRESTUP TU

3. Po schválení prestupu hráčom, je potrebné uhradiť poplatok za prestup na účet o.z. Malý futbal Košice. Prestup je spoplatnený sumou 20 €. 

4. Po pripísaní poplatku na účet sa prestup schváli administrátorom IS MF. 

Striedavé štarty

1. Striedavý štart sa rozumie pravidlo, ktoré umožňuje hráčovi pohyb z tímu A do tímu X, pričom po schválení žiadosti o striedavý štart bude hráč figurovať v oboch súpiskách tímov.

2. Striedavý štart nie je možné vykonať medzi tímami, ktoré sa nachádzajú v rovnakej lige a skupine.

3. Tím môže využiť maximálne 4 hráčov na striedavý štart.

4. Na to, aby tím mohol zrealizovať striedavý štart a získať hráča z iného tímu, musí mať minimálne svojich 10 kmeňových hráčov.

5. Striedavé štarty je možné realizovať do 6.5.2023.

6. Striedavý štart je spoplatnený sumou 15 €.


Potrebné podmienky, ktoré je nutné splniť na to, aby bol transfer uskutočniteľný

1. Vytvorenie žiadosti a potvrdenie hráčom

2. Uhradenie poplatku za prestup/striedavý štart resp. pripísanie na účet o.z. Malý futbal Košice

3. Pri prestupe hráča do iného tímu musí zostať na súpiske kmeňového mužstva minimálne 10 hráčov, inak prestup nebude schválený, resp. pri striedavom štarte musí mať tím minimálne svojich 10 kmeňových hráčov

Až po schválení administrátorom je proces prestupu/striedavého štartu ukončený a hráč môže štartovať za nový tím.


Platobné údaje

Názov účtu: Malý futbal Košice

IBAN: SK92 1100 0000 0029 4213 5821

Suma: 20 € prestup | 15 € striedavý štart

Poznámka: Celé meno hráča, ktorý prestupuje + názov tímu, do ktorého smeruje (Ján Hraško, Deportivo)
submenu

Tabuľka

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
# Tím Z Skóre Body

štatistiky

Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga