KONTAKT
E-mail:
knlminiliga@gmail.com
Telefón:
+421-903-607586

Pravidlá

Hracia plocha a hrací čas

- Hracia plocha je 38 m x 18 m, bránky sú v rozmeroch 3 m x 2 m

- Dĺžka zápasu je 2 x 25 minút, prestávka 5 minút.

- Časomiera, ktorá zvukovo ohlási vypršanie 25 minút neznamená ukončenie zápasu. Rozhodca môže ponechať mužstvo kopať priamy kop, roh a aut.

- Rozhodca môže predĺžiť zápas maximálne o jednu minútu z dôvodu zranenia hráča.

- Koniec zápasu rozhodca ohlási píšťalkou.

- Čakacia lehota na mužstvo je 15 minút.

- Mužstvo, ktoré po 15 min. nenastúpi na zápas, prehráva kontumačne 5:0

- V sezóne KNL MINILIGY 2019/2020 pristúpime k organizačným zmenám z dôvodu skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov a vysokému počtu kontumácii. V sezóne 2019/2020 družstvá, ktoré neprídu na zápas, budú musieť zaplatiť pokutu 15€. Z tej sumy bude 10€ priradených do kreditu družstvu, ktoré prišlo na zápas a 5€ je poplatok za rozhodcu.

- V prípade, že obidve mužstvá nenastúpia obidve prehrávajú kontumačne.

- V poli nastúpia 4 hráči + 1 brankár tento počet je aj minimálny pre začiatok a hru v stretnutí. Ak nie je dostatočný počet hráčov, zápas sa kontumuje v prospech súpera 5:0

- Minimálny počet hráčov, ktorí môžu dohrať stretnutie je 3 + 1, t.j. po vylúčení, alebo po odstúpení hráča po zranení. Ako náhle je počet hráčov nižší, zápas sa končí, a je kontumovaný v prospech súpera 5:0. V prípade, že gólový rozdiel bol vyšší v prospech družstva, ktorému po kontumácií pripadá výhra, ostáva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku.

- Čas na rozohranie autového, rohového, voľného kopu a kopu od brány je 5 sekúnd. Kop z autu sa výlučne vykonáva kopnutím nohou z čiary vyznačujúcej autovú čiaru / lopta musí stáť na autovej čiare / a protihráč musí stáť od miesta rozohrania min. 5 m, Pri ostatných kopoch protihráč musí stáť vzdialený od miesta rozohrania min.5 m.

 

Súpiska

- Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k požiadavkám sponzorov je možné názov zmeniť. Na súpiske môže byť maximálne 15 hráčov. Mužstvo môže dopĺnáť hráčov na súpisku počas sezóny : len hráčov,ktorí sa počas sezóny nenechádzali na súpiske iných mužstiev a hráčov, ktorí nenastupovali za dané mužstvo počas aktuálnej ligovej sezóny. Hráči napísaní na súpiske musia byť uvedení celým menom. Súpiska sa môže doplňovať do skončení základnej časti, po začatí play off súpisku už nie je možné doplňovať. Každý zúčastnený hráč KNL ligy nastupuje na zápasy na vlastnú zodpovednosť. Minimálna veková hranica hráča ktorý štartuje v KNL lige je 16 rokov. Všetci neplnoletí hráči musia odovzdať čestné prehlásenie podpísané so súhlasom zákonného zástupcu. Nastúpiť môžu aj hráči, ktorí dovŕšia vekovú hranicu 16 rokov v priebehu začatého ročníka KNL ligy. Za dodržanie správneho vypísania dátumu narodenia hráčov a odovzdania čestného prehlásenia pre hráčov mladších ako 18 rokov je zodpovedný vedúci mužstva.

- Všetci hráči, ktorí sú na súpiske mužstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktorá je platná minimálne jeden rok. Za dodržanie tohto článku je zodpovedný vedúci mužstva.

- Prestúpiť z jedného mužstva do druhého sa môže uskutočniť po jesennej časti ligy a pred začiatkom jarnej časti. O prestup žiada samotný hráč, ktorý zaplatí poplatok 20 eur

- Pre družstvá 1. Ligy je možnosť dopísať na súpisku dvoch hráčov z 2. a nižšej súťaže minimálne na pol sezóny.

- Pred každým zápasom kapitáni sú povinní napísať súpisku hráčov, ktorí nastupujú na zápas a a je možné je doplniť v polčase zápasu.

- Rozhodca môže kontrolovať legitimitu hráčov a pri zistení, že hráč ktorý nastupuje nie je na súpiske daný hráč nebude pripustený k hre, v prípade, že hráč ktorý nie je na súpiske nastúpi na zápas mužstvo bude potrestané kontumáciou zápasu a pokutou, ktorú určí komisia KNL.

- Protest na mužstvo, ktoré poruší pravidlá súpisky môže podať kapitán poškodeného mužstva, rozhodca a každý člen komisie KNL.

B mužstvo

Mužstvo, ktoré hrá vo vyššej súťaži môže mať B mužstvo len v nižšej súťaži. Názov mužstva môže byť zložený z dvoch častí, pričom druhá časť musí niesť názov mužstva, ktoré hrá vo vyššej súťaži a musí mať v označení písmeno B. Mužstvo A mužstvo B môžu mať maximálne troch spoločných hráčov. Títo traja hráči môžu byť zmenení po skončení jesennej časti súťaže. Táto zmena sa nepovažuje za prestup, považuje sa len za doplňovanie súpisky. Mužstvo nižšej súťaže môže byť zaregistrované ako B mužstvo aj počas trvania súťaže za poplatok. Všetci hráči starší ako 40 rokov môžu hrať aj za A a B družstvo.

 

Výstroj hráča

- Dovolené je hrať len v tarfach a halovkách. v ( v halovkách neodporúčame hrať)

- Obuv skontroluje rozhodca pred začiatkom zápasu.

- Hráči na zápas musia nastupovať v jednotných dresoch alebo tričkách rovnakej farby rozlíšených číslami.

- Každé mužstvo je povinné zabezpečiť jednu loptu č.5 riadne nafúkanú.

 

 

 

 

 

 

Súťažný poriadok

Súťaž sa hrá podľa platných pravidiel futbalu s nasledovnými zmenami:

1/ neplatí postavenie mimo hry

2/ nemôže sa zahrať malá domov brankárovi

3/ pokutový kop sa kope 6 m od bránkovej čiary

4/ v zápasoch je zakázané hrať v kopačkách

5/ brankár sa pri penalte nesmie pohybovať po bránkovej čiare

6/ aut sa kope z čiary a gól platí len vtedy, ak bola lopta tečovaná

7/ po kope brankára z ruky, po kope brankára, či hráča z celého ihriska, gól platí aj bez tečovania druhým hráčom

8/ po vyhodení lopty brankárom z ruky bez tečovania niektorým hráčom gól neplatí, kope sa od bránky súpera

9/ v každom zápase je možné striedať hádzanárskym spôsobom všetkých hráčov. Strieda sa pri striedačkách na vlastnej polovici.Pri zlom striedaní (väčší počet hráčov na ihrisku) trest žltá karta bude udelená hráčovi, ktorý striedal ako posledný.

10/ keď mužstvo urobí päť akumulovaných faulov v jednom polčase, hráči súpera pri každom ďalšom faule kopú pokutový kop z deväť metrov

AKUMULOVANÉ FAULY

Akumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným kopom. Družstvo, ktoré sa dopustí šiestich akumulovaných faulov, je podobne ako aj za každý ďalší faul v jednom polčase potrestané trestným kopom z vyznačeného bodu deviatich metrov od bránky. Po skončení prvého polčasu sa akumulované fauly anulujú. Trestný kop z 9 m bodu sa musí kopať priamo na bránku nie je možné ho prihrávať a hráči musia stáť 5m od lopty pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez miesto kopu, rovnobežne s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia. V prípade faulu rozhodcovia môžu umožniť pokračovať v hre ponechaním výhody v tom prípade, že sa družstvo ešte nedopustilo piatich akumulovaných faulov. Ak rozhodca ponechá výhodu, musí ju signalizovať a akumulovaný faul zaznamená hneď po prerušení hry. Počas ponechania výhody sa môže stať, že sa mužstvo dopustí aj viacerých faulov v tom prípade sa pripočítajú všetky fauly, ktorých sa mužstvo dopustilo. Akumulovaný faul a následný priamy voľný kop sa nariadi proti družstvu súpera vtedy, keď sa hráč dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, že to bude rozhodca považovať za nedbanlivosť, alebo úmyselný priestupok alebo použitie neprimeranej sily, ak:

- kopne súpera,

- nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi spôsobiť) pád súpera, alebo sa zohne pred alebo za súperom (tzv. stolička pred alebo za súperom),

- vráža do súpera nebezpečným spôsobom, dokonca aj ramenom,

- udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča, - sotí do súpera, - drží súpera,

- opľuje súpera,

- ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty keď s ňou hrá súper (netýka sa brankára v jeho bránkovom území). Sklz je dovolený len v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, v okolí ktorej sa nenachádza žiadny hráč súperovho družstva,

- úmyselne zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom území.

 

 

 

KUMULOVANÉ FAULY

Kumulované fauly sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané nepriamym voľným kopom a nebudú zarátavané medzi akumulované fauly. Medzi kumulované fauly sa zaraďujú nasledovné priestupky, ak:

- porušenie pravidla malá domov, - hráč hrá nebezpečným spôsobom (vysoká noha) - hráč bráni brankárovi v rozohrávke,

- neúmyselná ruka,

- nesprávne striedanie,

- Hrá spôsobom, ktorý je podľa rozhodcu nebezpečný, napríklad sa pokúša kopnúť do lopty, keď túto drží brankár.

- Úmyselne bráni súperovi v hre, to je pobieha medzi súperom a loptou alebo nastavením tela prekáža súperovi, pričom sám hrať s loptou nechce.

- Vráža do brankára, s výnimkou, keď brankár opustí vlastné bránkové územie.

- Podľa názoru rozhodcu taktizuje spôsobom smerujúcim výhradne k zdržovaniu hry a tak ťahá čas, aby jeho mužstvo získalo nešportovú výhodu.

- Hráč nesmie hrať s loptou, keď sa dotýka zeme zadnou časťou tela alebo rukou poprípade rukami.

 

MALÁ DOMOV

 - Brankár, ktorý vyhodil loptu do hry sa znovu môže dotknúť lopty až po tom, ako sa lopty dotkne hráč súperovho mužstva, alebo potom ak lopta prejde cez stredovú čiaru. Po každom dotyku brankára s loptou platí toto pravidlo opäť. Náhodne odrazená alebo nastrelená lopta od vlastného hráča brankárovi sa nepovažuje malá domov.

- Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, z miesta kde lopta prešla bránkové územie, ak sa brankár dotkne lopty mimo bránkového územia, nepriamy voľný kop sa kope z miesta priestupku.

 

 

 

STRIEDAČKA

- Na striedačkách je povolené sedieť len hráčom, ktorí sú nominovaní na zápas a nachádzajú sa na súpiske a vedúcemu mužstva.

- Rozhodca, môže prerušiť zápas, pokiaľ zo striedačky neodídu neoprávnené osoby. - Hráči, ktorí sedia na striedačkách môžu byť potrestaní tak isto ako hráči na ihrisku, podľa závažnosti priestupku.

- V prípade, že vedúci mužstva, ktorý sedí na striedačke uráža rozhodcu a súperových hráčov alebo vstúpi na ihrisko za účelom nešportového riešenia situácie, rozhodca môže prerušiť zápas pokým vedúci mužstva neopustí striedačku a neprestane z nešportovým správaním.

ODSTÚPENIE ZO SÚŤAŽE

 - Mužstvo, ktoré v priebehu ligového ročníka odstúpi zo súťaže,v KNL lige už nebude môcť nastúpiť pod názvom, pod ktorým hralo daný ročník. Hráči, ktorý boli na súpiske mužstva, ktoré odstúpilo nebudú môcť v nasledujúcom ročníku KNL ligy nastúpit za žiadne mužstvo.

KONTUMÁCIE

Mužstvo, ktoré nanastúpi na zápas prehráva kontumačne. Počet kontumácií nie je obmedzený. Je to nevýhoda mužstva, ktoré nenastúpi na zápas.

V prípade, že mužstvo odstúpi zo súťaže a nedohrá súťažný ročník ich zápasy sa budú kontumovať ale len od kola kedy odstúpia zo súťaže. Všetky predtým dosiahnuté výsledky sa započítavajú do tabuľky. Toto pravidlo je stanovené pred sezónou a nebude sa meniť.

ŽLTÉ A ČERVENÉ KARTY

 1. Rozhodca ukáže ŽLTÚ KARTU za:

a/ úmyselné hranie rukou

b/ úmyselné odkopnutie lopty po prerušení hry

c/ podľa vlastného posúdenia pri faule

d/ za nešportové správanie (neúcta, zosmiešňovanie súpera, nadávky)

e/ nedodržanie pravidiel striedania hráčov

f/ ak hráč sústavne porušuje pravidlá

g/ slovami alebo jednaním prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu

 

2. Rozhodca ukáže ČERVENÚ KARTU za:

a/ hrubý úmyselný faul alebo faul zozadu

b/ urážku, nadávku, opľutie rozhodcu alebo inzultáciu rozhodcu (inzultácia - akýkoľvek fyzický kontakt voči rozhodcovi, zahrňujeme sem aj vytrhnutie alebo vyrazenie pomôcok rozhodcu)

c/ inzultáciu protihráča (fyzické napadnutie protihráča)

d/ hrubé nešportové správanie (opľutie, nadávanie súperovi)

e/ úmyselné hranie rukou v prípade, že lopta smeruje do bránky alebo vo vyloženej gólovej šanci

f) úmyselný faul brankára mimo bránkoviska na hráča, ktorý je vo vyložene gólovej šanci

 

 

 

3. Ak hráč dostane ČK je vylúčený do konca zápasu. Mužstvo hrá oslabené 2 minúty. Hráč, ktorý bol vylúčený, nemôže opäť nastúpiť do hry a nemôže ani sedieť na lavičke náhradníkov. Náhradný hráč môže nastúpiť na hraciu plochu na pokyn rozhodcu po vypršaní dvoch minút. Pokiaľ bol dosiahnutý (inkasovaný) gól pred vypršaním dvojminútového trestu, mužstvo sa môže doplniť do plného stavu.

4. Ak hráč obdrží druhú ŽK dostáva automaticky ČK s tým, že prvá ŽK sa mu ráta do limitu dvoch ŽK.

5. ŽK resp. ČK môže byť udelená aj hráčovi, ktorý je práve na striedačke. Hráč bude znášať rovnaký postih ako by bol na ihrisku. Výnimkou je, že pri udelení ČK nie je mužstvo oslabené o hráča na ihrisku.

6. Ak hráč dostane ČK má automaticky zastavenú činnosť na nasledujúci zápas do rozhodnutia komisie KNL ligy.

7. Ak sa hráč dopustil priestupku, (Zakázaná hra a nešportové konanie), po ktorom by mal nasledovať priamy alebo nepriamy voľný kop, môže rozhodca na základe vlastného posúdenia situácie poskytnúť súperovi tzv. výhodu. Po skončení akcie, keď sa lopta dostane mimo hru, môže rozhodca potrestať hráča, ktorý sa dopustil priestupku pred výhodou.

POSÚDENIE VÝHODY

Výhoda sa posudzuje nasledovne: ak hráč vo výhode svoju akciu dokončí (vystrelí na bránku) už nesmie byť mužstvu poskytnutý priamy alebo nepriamy kop. Ak hráč nezakončí akciu vyplývajúcu z výhody, alebo sa situácia stane nevýhodnou, potom bude nariadený priamy alebo nepriamy kop podľa závažnosti priestupku. Posúdenie výhody je len v právomoci rozhodcu.

Pokutový kop

 1. Pokutový kop sa zahráva zo značky pokutového kopu.

2. Pri pokutovom kope musia byť všetci hráči na hracej ploche (s výnimkou hráča, ktorý jednoznačne pokutový kop zrealizuje a brankára súperovho mužstva) a musia byť mimo bránkového územia vo vzdialenosti najmenej 3 m od značky pokutového kopu.

3. Brankár súperovho mužstva musí stáť (nesmie pohybovať nohami) na vlastnej bránkovej čiare pokiaľ nie je pokutový kop zahraný.

4. Hráč realizujúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie ňou hrať druhý krát pokiaľ sa lopty nedotkne alebo ňou nezahrá iný hráč.

5. Lopta je v hre, ako náhle je kop realizovaný, to znamená ako náhle lopta opíše dráhu zodpovedajúcu dĺžke jej obvodu.

6. Priamo z pokutového kopu možno dosiahnuť gól.

 

Pri každom porušení tohto pravidla:

a/ hráčom brániaceho mužstva, sa musí pokutový kop opakovať.

b/ hráčom útočiaceho mužstva, mimo hráča zahrávajúceho pokutový kop, keď bolo dosiahnuté gólu, nesmie byť gól uznaný a pokutový kop sa musí opakovať.

 

 

 

ODLOŽENIE ZÁPASU

Každé mužstvo má počas sezóny jeden krát právo požiadať o odloženie zápasu. Zápas sa môže odložiť len so súhlasom súpera, ktorý musí súhlas náhradným termínom. Odložené zápasy sa musia odohrať do 14.kola. Zápasy 14.,15. kola a zápasy play off nie je možné odložiť.

HRACÍ SYSTÉM PRE ROČNÍK 2017/2018

Konečné poradie v tabuľke určujú: 1. body,

2. rozdiel skóre,

3. väčší počet strelených gólov.

4. vzájomný zápas

Disciplinárny poriadok

- Hráč, ktorý obdŕžal 2 žlté karty má stop na jeden zápas.

Tresty za červenú kartu

Za nešportové správanie 1 zápas

Za nešportové správanie po skončení zápasu 2 zápasy

Za úmyselnú ruku vo vyložene gólovej šanci 1 zápas

Za urážku rozhodcu 1-3 zápasy

Za hrubú hru 1–3 zápasy

Za napadnutie súpera v hre 3–5 zápasov

Za vzájomné napadnutie v hre 2-4 zápasy

Za inzultáciu súpera 5 zápasov

Za hrubú urážku a vyhrážanie sa rozhodcovi 3-5 zápasov

Za napadnutie (ohrozenie) rozhodcu do konca súťaže

Za inzultáciu rozhodcu 1 kalendárny rok –

V prípade inzultácie rozhodcu je rozhodca povinný ukončiť zápas predčasne. Mužstvo, ktoré sa previnilo, prehráva zápas kontumačne 5 : 0 –

V prípade vzájomnej bitky, ktorú rozhodca nevie zvládnuť, je povinný zápas predčasne ukončiť (v tom prípade prehrávajú obidve mužstvá kontumačne). –

V prípade, že hráč alebo hráči sa správajú nešportovo, a tým vytvárajú podmienky pre neregulárne pokračovanie zápasu, rozhodca môže prerušiť zápas a ísť poradiť sa s delegátom KNL miniligy a organizátorom KNL. Až po dohode s kapitánmi obidvoch mužstiev, delegát môže rozhodnúť o pokračovaní alebo o ukončení zápasu. Výsledok zápasu bude stanovený v neprospech mužstva , ktoré spôsobilo prerušenie zápasu. V prípade, že prerušneie zápasu bolo zavinené obidvoma mužstvami a zápas bol predčasne ukončený prehrávajú obidve mužstvá kontumačne. –

V prípade, že divák( fanúšik príslušného mužstva) alebo hráč príslušného mužstva, ktorý nie je nominovaný na daný zápas vykrikuje na rozhodcu alebo uráža rozhodcu, a tým vytvára nevhodné podmienky pre rozhodovanie zápasu, rozhodca môže prerušiť zápas a vyzvať kapitána mužstva aby dohovoril svojmu fanklubu, prípadne hráčom, aby prestali zasahovať do práce rozhodcu. Zápas sa dohrá len v prípade, keď budú vytvorené podmienky na dohratie zápasu. –

V prípade že, hráč splnil podmienky pre udelenie červenej karty (urážanie , vyhrážanie sa rozhodcovi, urážanie-vyhrážanie sa súperovi, napadnutie súpera, likvidačný faul ) a rozhodca mu nedal červenú kartu z dôvodu, že to nevidel, nepočul alebo z iných dôvodov, delegát zápasu, ktorý to zaregistroval môže po skončení zápasu udeliť červenú kartu hráčovi, ktorý sa previnil. –

V prípade, že hráči, ktorí hrajú miniligu vyvolajú hocijaký incident v športovom areály budú riešení komisiou KNL miniligy a budú potrestaní podľa závažnosti incidentu. Delegát je osoba, ktorá je prítomná v športovom areály a sleduje vybrané zápasy.

Delegát je člen z komisie KNL miniligy alebo predseda KNL miniligy. Komisia KNL miniligy :

Blaževski Tony

Zajac Tomáš st.

Adamov Dušan

Kovačevič Mile